×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 157

Obnova bytových domov je komplexný proces, ktorý v sebe zahŕňa:

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena okien a dverí
 • Rekonštrukcia schodiskových výplní a spoločných okien
 • Oprava balkónov a lódžií , odstránenie systémových porúch
 • Pokládka dlažieb a obkladov
 • Maľby a nátery
 • Výmena schodiskových svetiel
 • Rekonštrukcia bleskozvodu

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Zateplenie obvodového plášťa je z pohľadu obyvateľov bytového domu najvýraznejšou funkčnou a estetickou zmenou obnovy ich domu, nakoľko ide o najväčšiu a najviditeľnejšiu zmenu na dome.

Pri zateplení obvodového plášťa používame izolačné materiály na báze minerálnej vaty a na báze expandovaného polystyrénu- a to ako v jeho klasickej „bielej“ forme, tak aj v modifikovanej forme – tzv. šedý Neo polystyrén. Osobitné miesto medzi polystyrénmi zaujíma tzv. dierkovaný polystyrén (Baumit Open), ktorý priniesol do sveta zatepľovania nový patentovaný systém.

Zateplenie realizujeme vždy certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom od spoločnosti Baumit. Touto spoluprácou tak spájame naše skúsenosti v oblasti zatepľovania so skúsenosťami silného partnera, ktorý je jednotkou na trhu vo vývoji a výrobe zatepľovacích systémov.

Prínosy zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom:

 • zníži spotrebu energie a tým prinesie úspory na kúrení v rozsahu 25-40% z celkového objemu tepelných strát
 • v zime izoluje voči chladu, v lete zabráni prehrievaniu budovy
 • zamedzuje tvorbe plesní vo vnútorných priestoroch a tým eliminuje zdravotné problémy ako alergie či dýchacie problémy
 • zabraňuje korózii a vtekaniu vody do nosného systému budovy
 • zlepšuje technický stav budovy a chráni voči vonkajším vplyvom, čím sa predĺži životnosť budovy minimálne o ďalších 30-40 rokov
 • zvyšuje odolnosť voči hluku
 • zatraktívni vzhľad domu novou fasádou
 • zvyšuje hodnotu samotnej nehnuteľnosti

ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Dobre zateplená strecha je korunou každého domu. V prípade bytového domu platí toto pravidlo dvojnásobne, pretože strecha sa svojou rozlohou vo veľkej miere podieľa na únikoch tepla. Úniky tepla cez strešný plášť predstavujú 10-20% celkovej straty tepla. Preto je zateplenie strechy jednou z najdôležitejších súčasti celkovej obnovy bytového domu.

Pri zateplení strešného plášťa používame tepelné izolácie na báze polystyrénu, minerálnej vaty, PUR/PIR–panelov a fúkanej izolácie.

Na tepelnú izoláciu sa aplikuje hydroizolácia v jednej alebo dvoch vrstvách podľa druhu hydroizolačného systému. Medzi najčastejšie používané materiály hydroizolačných vrstiev patria asfaltové modifikované pásy a PVC fólie, ktoré sa odlišujú kvalitou a životnosťou.

VÝMENA OKIEN A DVERÍ

Bytové okná

Jedným z najčastejších krokov pred zateplením domu býva výmena pôvodných drevených okien za plastové. Tepelné straty pri pôvodných oknách sa pohybujú na hranici 30-50 % v závislosti od prevedenia okien. V našej praxi sú najčastejšie a najrozšírenejšie používanými oknami plastové okná s 5-komorovým profilom a izolačným dvojsklom. Pri potrebe väčších úspor odporúčame okná hliníkové s izolačným trojsklom.

Prínosy výmeny bytových okien:

 • zníži spotrebu energie a tým prinesie úspory na kúrení v rozsahu 30-50% z celkového objemu tepelných strát
 • zvyšuje odolnosť voči hluku
 • zvyšuje bezpečnosť detí
 • zabezpečuje ochranu pred zlodejmi
 • zvyšuje finančnú a estetickú hodnotu bytu
 • ponúka možnosť štrbinového vetrania

Vstupné dvere

Vstupné dvere do bytového domu sú najfrekventovanejšími a tým aj najnamáhanejšími dverami v celom bytovom dome. Z tohto hľadiska sa zákazníci v prevažnej miere rozhodnú pre dvere z hliníkových profilov, ktoré majú väčšiu pevnosť a tuhosť. Popri montáži samotných dverí je neodmysliteľnou súčasťou našej práce aj montáž elektronického otvárania dverí, osadenie poštových schránok či osadenie a zapojenie vchodových zvončekov. Pri realizácii týchto prác intenzívne komunikujeme so zákazníkmi, aby aj pri týchto relatívne jednoduchých detailoch boli zohľadnené ich individuálne požiadavky.

Prínosy výmeny vstupných dverí:

 • zvyšuje odolnosť voči hluku
 • zvyšuje bezpečnosť proti vandalizmu
 • zabezpečuje ochranu pred zlodejmi
 • zvyšuje estetickú hodnotu domu

REKONŠTRUKCIA SCHODISKOVÝCH VÝPLNÍ A SPOLOČNÝCH OKIEN

Riešenie výmeny pôvodných schodišťových okien je nevyhnutnou potrebou pri komplexnej obnove bytového domu. Pôvodné okná sú v prevažnej miere tvorené z oceľových profilov s jednoduchým dvojsklom a ich životnosť a funkčnosť je už dávno za hranicou životnosti. To býva príčinou, prečo sa v bytových domoch často stretávame so statickými poruchami, ako aj zatekaním, netesnosťou a s tým spojenou postupnou degradáciou stien a stropov.

Prínosy výmeny schodiskových výplní a spoločných okien:

 • zníži spotrebu energie, zvyšuje odolnosť voči hluku
 • zvyšuje bezpečnosť
 • zabezpečuje ochranu pred zlodejmi
 • zvyšuje finančnú a estetickú hodnotu bytu
 • ponúka možnosť štrbinového vetrania

OPRAVA BALKÓNOV A LÓDŽIÍ, ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

Systémová porucha bytového domu je porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. V mnohých prípadoch sa jedná o konštrukcie, do ktorých vniká voda, čo má za následok postupnú koróziu výstuže a degradáciu celého nosného systému balkónov a lodžií.

Pri oprave balkónov a lodžií spravidla vymieňame všetky zdegradované vrstvy až po nosný panel. Konštrukciu balkóna alebo lodžie nanovo vyspádujeme, nanesieme nové hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy, osadíme nové prvky oplechovania a položíme novú dlažbu.

Ďalšími prvkami balkónov a lodžií sú madlá a zábradlia. Našim zákazníkom dodávame podľa ich požiadaviek kvalitné zábradlia z nerezových profilov, oceľových profilov opatrených žiarovým zinkovaním, prípadne z hliníkových profilov. Na výplň zábradlí používame len materiály na to určené, vybavené certifikátmi a spĺňajúce tie najnáročnejšie kritéria bezpečnosti.

Prínosy odstránenia systémových porúch balkónov a lodžií:

 • dôjde k odstráneniu statických porúch
 • zvýši sa bezpečnosť obyvateľov domu
 • zvýši sa životnosť balkónov a lodžií
 • zvýši sa celkový komfort bývania
 • vzrastie finančná a estetická hodnota domu

MAĽBY A NÁTERY

Pri rekonštrukciách bytových domoch nezabúdame popri obnove vonkajšieho plášťa ani na vnútorné priestory, ktoré sú zväčša za hranicou ich morálnej životnosti. Stropy a steny spoločných priestorov sú špinavé, často pokreslené a podlahy bývajú vo veľkej miere zničené, čo neprispieva k príjemnej pohode obyvateľov domu.

Pri obnove spoločných priestorov bytového domu zväčša pristupujeme k obnove omietok s následným vymaľovaním a výmene podlahových vrstiev za nové. V schodišťových priestoroch obnovujeme najmä soklové časti materiálmi, ktoré majú vyššiu odolnosť a sú tak po dlhší čas chránené voči mechanickému poškodeniu.

POKLÁDKA DLAŽIEB A OBKLADOV

Do spoločných priestorov bytového domu patria zároveň aj vstupné schodištia a zábradlia, ktorým venujeme takisto pozornosť pri celkovej rekonštrukcii. Ide v prevažnej miere o obnovu povrchových vrstiev, čo predstavuje výmenu dlažieb vonkajších schodov a náter oceľových konštrukcií zábradlí. Pri náteroch vonkajších zábradlí používame vždy materiály odolné voči poveternostným vplyvom.

Okapové chodníky okolo domu realizujeme betónovými dlažbami, nakoľko táto forma sa časom ukázala ako najekonomickejšia a najrozumnejšia, a to hlavne z pohľadu prípadných porúch sietí, vedúcich k bytovému domu. Ich výhodou je, že okapový chodník sa následne jednoducho rozoberie a po odstránení poruchy sa nanovo položí bez akéhokoľvek narušenia a výdavkov navyše.

VÝMENA SCHODISKOVÝCH SVETIEL

Výmenu schodiskových svetiel riešime senzorovými svietidlami, čo má za následok zvýšenie komfortu obyvateľov a úsporu energií.

REKONŠTRUKCIA BLESKOZVODU

Zabezpečujeme komplexnú rekonštrukciu bleskozvodu v zmysle platnej legislatívy.

 • Ing. Ladislav Ploth

  Predseda SVBaNP

  Vďaka kvalitne vykonaným prácam je 96 majiteľov bytov nielen spokojných s úrporou energie a znížením vstupných nákladov na bežnú prevádzku ale aj s estetickým vyžarovaním nášho spoločného majetku. Vašim budúcim zákazníkom radi umožníme obhliadku vykonaných prác.

 • Mgr. Ivo Petrík

  Riaditeľ ZUŠ Slovenská Ľupča

  Vyslovujeme veľké poďakovanie za korektnú spoluprácu pri výstavbe Multifunkčnej sály v podkrovných priestoroch Základnej umeleckej školy. Obzvlášť by sme chceli podotknúť vysokú kvalitu výstavby sprevádzanú serióznou komunikáciou.