Zateplenie bytového domu – Sitnianska 19-23, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Sitnianska 19-23, Banská Bystrica

Investor
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

Projektant
Ing. Dušan Čipka
Ing. Arch. Michal Vigaš

Obdobie realizácie
05-08/2014

Druh stavebnej sústavy
P 1.14 (NKS)

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS, nanopor omietka Baumit NanoporTop 1,5 mm škrabaná – samočistiaca omietka

Kontaktná osoba/správca
SBD Banská Bystrica : 048/ 471 35 30

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie obvodového a strešného plášťa
  • zateplenie stropov v suteréne Kombidoskami
  • komplexná sanácia balkónov systémom Schlüter systems
  • nové pozinkované zábradlia balkónov s výplňou Fundermax
  • oprava bleskozvodu a výmena parapetných plechov
  • montáž nových sušiakov na prádlo
  • nový okapový chodník a rekonštrukcia vonkajších vstupov


Zobraziť všetky referencie