Zateplenie bytového domu – Mládežnícka 12-20, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Mládežnícka 12-20, Banská Bystrica

Investor
Vlastníci bytov a NP Mládežnícka 12-20, Banská Bystrica v zastúpení REALBYT s.r.o.

Projektant
Ing. Dušan Čipka
Ing. Arch. Michal Vigaš

Obdobie realizácie
06-12/2012

Druh stavebnej sústavy
MS-5

Zatepľovací systém
BAUMIT Mineral, nanopor omietka Baumit NanoporTop 1,5 mm škrabaná – samočistiaca omietka

Kontaktná osoba/správca
REALBYT s.r.o.: 048/ 416 11 36

Rozsah realizovaných prác

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • zateplenie stropov v suteréne Kombidoskami
 • komplexná sanácia balkónov systémom Murexin
 • nové pozinkované zábradlia balkónov s výplňou Fundermax
 • nové striešky nad balkónmi so zachytávačmi snehu
 • nové zvody dažďovej vody s lapačmi nečistôt
 • vypílenie otvorov na schodišťové okná
 • výmena okien za plastové
 • oprava bleskozvodu
 • výmena parapetných plechov
 • montáž nových sušiakov na prádlo
 • vysprávky a maľovanie schodíšť
 • pokládka obrubníkov a dlažby okapového chodníka
 • rekonštrukcia vstupných vonkajších schodov
 • osadenie zábradlí a rámp na kočíky na vonkajších schodoch


Zobraziť všetky referencie