Zateplenie bytového domu – Spojová 10, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Spojová 10, Banská Bystrica

Investor
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

Projektant
Ing. Dušan Čipka
Ing. Arch. Michal Vigaš

Obdobie realizácie
I. etapa 07-12/2011, II. etapa 03-06/2012

Druh stavebnej sústavy
MBD 12

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS a Mineral, omietka Baumit SilikonTop 1,5 mm škrabaná

Kontaktná osoba/správca
SBD Banská Bystrica : 048/ 471 35 30

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie loggií
  • komplexná sanácia loggií systémom Murexin
  • nové zábradlia loggií s výplňou Cetris
  • prikotvenie panelov kotvami Hilti
  • oprava bleskozvodu a výmena parapetných plechov
  • montáž nových sušiakov na prádlo
  • vypracovanie Energetického certifikátu


Zobraziť všetky referencie