Zateplenie bytového domu – M. Rázusa 17-21, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – M. Rázusa 17-21, Banská Bystrica

Investor
Vlastníci bytov a NP M. Rázusa 17-21, Banská Bystrica v zastúpení SPRAVBYT s.r.o.

Obdobie realizácie
11/2013-11/2013

Druh stavebnej sústavy
atyp- tehlový

Zatepľovací systém
BAUMIT Mineral, silikón omietka Baumit SilikonTop 1,5 mm škrabaná

Kontaktná osoba/správca
SPRAVBYT s.r.o.: 048/ 416 11 36

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie štítových stien
  • zateplenie sokla
  • oprava bleskozvodu
  • oplechovanie soklovej časti
  • preloženie zvodu dažďovej vody
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • vybavenie Ohlásenia k stavebným úpravám


Zobraziť všetky referencie